Återbetalning

Reklamation

Om du har fått en felande produkt så kontakta oss på info@novabakery.se. Vi försöker åtgärda detta omgående. Vi strävar efter att alltid lösa eventuella reklamationer och tvister med våra kunder. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.